Współpraca z Biurem Rachunkowym
1) Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest spotkanie, ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy i podpisanie umowy z Biurem Rachunkowym.
Biuro posiada wymagane przepisami prawa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

2) Przed zakończeniem każdego miesiąca pracownik kontaktuje się z Państwem w celu pobrania dokumentacji kadrowej (listy obecności, wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie) niezbędnych do sporządzenia listy płac oraz deklaracji ZUS. Następnie mailowo lub w siedzibie klienta otrzymują Państwo listę płac oraz informację na temat wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

3) W terminie do 10-go następnego miesiąca klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc: Wystawione faktury lub rachunki oraz inne dowody sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów pozostałych, wyciągi bankowe, itp.
Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Państwa firmy przez pracownika naszego biura.

4) Po kilku dniach od otrzymania dokumentów otrzymują Państwo mailowo lub telefonicznie informację o wyniku finansowym, wysokości podatków.

5) Biuro rachunkowe sporządza wszystkie deklaracje podatkowe i dostarcza w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych.
Na życzenie możemy przygotować przelewy bankowe dotyczące podatków.

6) Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego. Po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu wymaganych sprawozdań oddawane są w formie zarchiwizowanej.

Aktualności