Oferta
KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki


Kadry i płace

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Przygotowywanie umów o pracę
 • Przygotowywanie Świadectw pracy
 • Sporządzanie zaświadczeń dla zatrudnionych
 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • Prowadzenie kart urlopowych
 • Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy
 • Przygotowywanie umów o dzieło i umów zleceń
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS

ANALIZY FINANSOWE:

 • Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie opracowania i przygotowywania dokumentacji zgodnie z wymogami i oczekiwaniami banków, oraz indywidualnych potrzeb klientów.
 • Oferujemy pomoc przedsiębiorcom w procesie uzyskania kredytów inwestycyjnych i obrotowych, na rozpoczęcie i rozwój.
 • Przygotowanie dokumentacji kredytowej wraz z wnioskiem kredytowym.

Inne usługi:

 • Zwrot VAT z wydatków związanych z budownictwem
 • Doradztwo finansowe
Aktualności